Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ต.วิทยา แสงประสิทธิ์ รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) พร้อมกำลังพล ร่วมกับ ราษฎร บ.ป่ายางริมปิง ต.ริมปิง อ.เมือง จว.ล.พ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเก็บกวาดและปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดป่ายางริมปิง

เมื่อ 2 ก.ย.61, 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ต.วิทยา แสงประสิทธิ์
รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) พร้อมกำลังพล ร่วมกับ ราษฎร บ.ป่ายางริมปิง ต.ริมปิง อ.เมือง จว.ล.พ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเก็บกวาดและปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดป่ายางริมปิง ม.7 ต.ริมปิง อ.เมือง จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 50 คน