Reporter&Thai Army

ร.ท.วิทยา แสงประสิทธิ์ รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่ ๑ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านกลาง,ผู้ใหญ่บ้าน,ประชาชนจิตอาสา,ชาวบ้าน ร่วมกัน จัดรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน ออกฉีดพ่นน้ำ กวาดถนน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง และเศษฝุ่นดินบนถนน

เมื่อ ๒๙๑๕๐๐ ม.ค.๖๒
โดย พ.ท.เฉลิมพล ศรีทะ
ผบ.ร.๗ พัน.๑/ผบ.ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๗ พัน.๑)
มอบหมายให้
ร.ท.วิทยา แสงประสิทธิ์
รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่ ๑ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านกลาง,ผู้ใหญ่บ้าน,ประชาชนจิตอาสา,ชาวบ้าน ร่วมกัน จัดรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน ออกฉีดพ่นน้ำ กวาดถนน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง และเศษฝุ่นดินบนถนน บ้านประตูโขง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จว.ลำพูน ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย