Reporter&Thai Army Uncategorized

ทหารช่างสืบสานตำนาน ” ทอดกฐินสามัคคี ” ศรัทธาล้น!! ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 302 นำกำลังพลและครอบครัว ทอดกฐินสามัคคีวัดเนินมะคึก ต่ออายุพุทธศาสนา นำอานิสงค์ผลบุญลุยงานช่วยเหลือประชาชน…พัฒนาประเทศต่อไป

#ทหารช่างสืบสานตำนาน ” ทอดกฐินสามัคคี ” ศรัทธาล้น!! ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 302 นำกำลังพลและครอบครัว ทอดกฐินสามัคคีวัดเนินมะคึก ต่ออายุพุทธศาสนา นำอานิสงค์ผลบุญลุยงานช่วยเหลือประชาชน…พัฒนาประเทศต่อไป

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 พันเอก อมร พิมพ์สี ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 พร้อมด้วย พันเอกหญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก กลุ่มกองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 นำกำลังพลและครอบครัว ประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดเนินมะคึก ประจำปี 2562 เพื่อทางวัดจะนำไปใช้ประโยชน์บูรณปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซม วัดวาอาราม ศาสนสถานที่ทรุดโทรม และนำไปใช้ในกิจของสงฆ์ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานและมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่มีอานิสงส์มากที่สุด ณ วัดเนินมะคึก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับ “ประเพณีทอดผ้าพระกฐิน ไถือเป็นประเพณีสำคัญที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลกว่า 2,500 ปี เมื่อครั้งที่พระภิกษุออกเดินทางไกลเพื่อไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้จีวรเปรอะเปื้อนเปียกชุ่ม และเปื่อยขาด พระบรมศาสดาจึงได้มีพุทธานุญาตให้พระภิกษุอยู่จำพรรษารับผ้ากฐินได้หลังออกพรรษา เพื่อนำมาผลัดเปลี่ยนผ้าเก่า ประเพณีทอดผ้าพระกฐิน จึงได้เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งนั้น สืบมาถึงปัจจุบัน และมักจะกระทำกันเป็นประจำทุกปีในช่วงหลังออกพรรษา เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 จนถึงกลางเดือน 12 เพื่อเป็นการทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป