Uncategorized

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

 

 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เวลา 08.30 น.ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม ครู ทหาร ตำรวจ,ท่านผู้มีเกียรติพร้อมกัน เพื่อลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามถวายพระพร
เวลา 09.30 น.นาย จงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดี
ในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 นี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานอนุญาต นำพสกนิกรทั้งหลายที่อยู่บริเวณพิธีแห่งนี้ ถวายพระพรชัยมงคล……
โดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลมีจำนวนหลายหน่วยงาน…

######
ศรีไพร ทูลธรรม : ภาพ/ข่าว
รายงาน