Reporter&Thai Army

ผช.ผญบ.ม.7 บ.แพะใต้ ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. เข้าร่วม Re X-ray หมู่บ้านเป้าหมายที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่ บ.แพะใต้ ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. ตามโครงการหมู่บ้านสีขาว จากการเข้าตรวจสอบและเชิญตัวผู้ที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน 12 ราย

เมื่อ 3 ก.ย.61, 0800 – 1200 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เวียงหนองล่อง พร้อม จนท.อส., สภ.เวียงหนองล่อง, ผญบ. และผช.ผญบ.ม.7 บ.แพะใต้ ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. เข้าร่วม Re X-ray หมู่บ้านเป้าหมายที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่ บ.แพะใต้ ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. ตามโครงการหมู่บ้านสีขาว จากการเข้าตรวจสอบและเชิญตัวผู้ที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน 12 ราย

ผลการปฎิบัติฯ ตรวจพบปัสสาวะให้เป็นผลบวก พบสารเสพติด จำนวน 10 ราย โดยในขั้นต้น ผู้ที่ตรวจพบสารเสพติด จนท. จะใช้ขั้นตอนในการให้ทางชุมชนเป็นผู้บำบัดรักษา โดยมีผู้นำชุมชนในหมู่บ้านเป็นผู้บำบัดรักษาผู้ที่ติดสารเสพติดและรายงานผลให้กับส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ณ สนง.สาธารณสุข อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 40 คน