Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. ร่วมสร้างฐานพระพุทธรูป ณ วัดตะเคียนปม ม.2 ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. จำนาน ๓ ฐาน โดยได้รับงบประมาณจากการทอดผ้าป่าสามัคคีจากคณะศรัทธาในพื้นที่ฯ

เมื่อ 3 ก.ย.61, 0830 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. ร่วมสร้างฐานพระพุทธรูป ณ วัดตะเคียนปม ม.2 ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. จำนาน ๓ ฐาน โดยได้รับงบประมาณจากการทอดผ้าป่าสามัคคีจากคณะศรัทธาในพื้นที่ฯ ปัจจุบันได้ดำเนินการสร้างฐานพระพุทธรูปไปแล้ว ความก้าวหน้าฯ คิดเป็นร้อยละ 40 โดยมีผู้ร่วมสร้างฐานองค์พระพุทธรูป จำนวน 10 คน