Reporter&Thai Army

ครบรอบ35ปีวันสถานปนานาวิกโยธิน กรมทหารราบที่ 3 พิทักษ์ใต้ เคียงข้างประชาชน

ครบรอบ35ปีวันสถานปนานาวิกโยธิน กรมทหารราบที่ 3 พิทักษ์ใต้ เคียงข้างประชาชน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 กันยายน 2561 ที่บริเวณลาน ด้านหน้า กองบังคับการ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จะจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายจุฬาภรณ์” ประจำปี 2561 ครบรอบปีที่ 35 โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ณ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน กำลังพลและครอบครัว หน่วยทหารนาวิกโยธิน


ทั้งนี้ มีนาวาเอกนิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพ ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ซึ่งนาวาเอกนิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กล่าวยืนยัน ทหารนาวิกโยธิน ทำงาน เพื่อชาติและบ้านเมืองอย่างเต็มความสามารถ พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับประชาชน และช่วยเหลือประชาชนทุกเมื่อ เพื่อสร้างความสงบสุข บนความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


สำหรับประวัติ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลเดช ในรัชการที่ 9 พร้อมด้วยเรือตรี สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวิชราลงกรณ์ (พระอิสริยยศ ขณะนั้น) ได้เสด็จพระราชดำเนิน ฝึกการยกพลขึ้นบก ของกองทัพเรือ ณ.หาดบ้านทอน อ.เมือง จ.นราธิวาส ทั้งสองพระองค์ประทับเรือ ที่ยานสะเทินน้ำ สะเทินบก LVTหมายเลข 101 โดยมีพระราชดำรัสว่า “ทหารนาวิกโยธิน ควรจะมาอยู่ที่นี้” ต่อมากองทัพเรือ ได้จัดตั้ง กรมทหาราบที่ 3 นาวิกโยธิน โดยมี นาวาเอก มนัส ปิ่นกุลบุตร ผู้บังคับการนาวิกโยธิน เป็นคนแรกในพื้นที่ภาคใต้ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 9 ได้ทรงพระกรุณา พระราชทานชื่อ “ค่ายจุฬาภรณ์” ภาษาอังกฤษ ชื่อว่า CHULABHORN CAMP และพระองค์ได้ทรงกระทำพิธีเปิดและเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2526อย่างเป็นทางการ

 

 

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ