ข่าวรัฐสภา

การต้อนรับ มาดามหลี่ ปิน (Madam Li Bin) รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese People’s Political Consultative Conference: CPPCC) และคณะ รวม 11 คน ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 23.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร นางสุวิมล ภูมิสิงหราช สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู้ต้อนรับเกียรติยศ พร้อมด้วย นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายศิรัส ตามสกุล เลขานุการประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การต้อนรับ มาดามหลี่ ปิน (Madam Li Bin) รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese People’s Political Consultative Conference: CPPCC) และคณะ รวม 11 คน ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน