ข่าวรัฐสภา

ณ โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส

วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมผลการเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแหลมงอบ โดยมีนายอำเภอแหลมงอบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) และผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ โอกาสนี้ ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแหลมงอบ และกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด ได้นำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน