Reporter&Thai Army

พ.อ.มนัส ชมภูกุล รอง เสธ.มทบ.34 และคณะฯ ร่วมกับ ผวจ.พ.ย. ตรวจพื้นที่น้ำท่วมขัง ณ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา ศบภ.มทบ.35ได้จัดกำลังพล 1 มว.บรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ อบจ.พ.ย., ทม.พะเยา

เมื่อ 3 ต.ค.61, 0830 พ.อ.มนัส ชมภูกุล รอง เสธ.มทบ.34 และคณะฯ ร่วมกับ ผวจ.พ.ย. ตรวจพื้นที่น้ำท่วมขัง ณ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา ศบภ.มทบ.35ได้จัดกำลังพล 1 มว.บรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ อบจ.พ.ย., ทม.พะเยา และประชาชนในพื้นที่ร่วมกับขนย้ายสิ่งของและทำความสะอาด