Reporter&Thai Army ข่าว ปัตตานี ข่าวเด่น

กรมราชทัณฑ์สั่งย้าย 34 ผู้ต้องขังคดีความมั่นคง จากบางขวางส่งต่อเรือนจำชายเเดนใต้เนื่องในโอกาสเดือนรอมฏอน

12 มีนาคม 67 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าพรรคประชาชาติ เผยว่า เรือนจำกลางบางขวาง ได้ย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจำกลางบางขวาง ในคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 34 คน ไปคุมขังต่อยังเรือนจำกลางจังหวัดสงขลาแล้ว เมื่อวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา และเรือนจำกลางจังหวัดสงขลาได้ย้ายผู้ต้องขังจำนวนดังกล่าวกลับไปคุมขังยังเรือนจำในภูมิลำเนาของผู้ต้องขังเอง โดยย้ายไปที่ เรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี จำนวน 4 ราย เรือนจำกลางจังหวัดยะลา จำนวน 3 ราย เรือนจำกลางจังหวัดนราธิวาส จำนวน 7 ราย เมื่อวันที่ 6 มี.ค.67 คงเหลือควบคุมที่เรือนจำกลางจังหวัดสงขลา จำนวน 20 ราย  สำหรับการย้ายผู้ต้องขังคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 34 คนกลับภูมิลำเนาครั้งนี้ ถือเป็นการมอบของขวัญให้พี่น้องมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงเดือนรอมฎอน

ขณะเดียวกันตัวแทนกลุ่มผู้ประสานงานครอบครัวผู้ต้องขังในคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวขอขอบคุณ พ.ต.อ.ทวี ที่ได้มีนโยบายไปยังเรือนจำ และได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ถือเป็นการส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวและผู้ต้องขัง สามารถไปเยี่ยมผู้ต้องขังได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังด้วย เนื่องจากภูมิลำเนาในพื้นที่มีสภาพความเป็นอยู่สอดคล้องกับหลักศาสนาและการปฏิบัติศาสนกิจมากกว่า

ตัวแทนกลุ่มผู้ประสานงานครอบครัวผู้ต้องขังในคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบุว่า “ขณะนี้ผู้ต้องขังทุกคนได้กลับไปอยู่ที่เรือนจำตามภูมิลำเนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราถือว่าเป็นของขวัญจากรัฐมนตรียุติธรรม ต้อนรับรอมฎอน และเป็นของขวัญที่ถูกใจพี่น้องทุกคน”

ตอริก สหสันติวรกุล รายงาน