Reporter&Thai Army

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.15/รอง ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดกิจกรรมทอดกฐิน

เมื่อ 2 พ.ย. 61, 0930 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.15/รอง ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดกิจกรรมทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 พร้อมทั้งนมัสการเจ้าอาวาส และพบปะกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ณ วัดรัตนานุภาพ ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จว.น.ธ.