ข่าวเชียงใหม่

รพ.ลานนาซักซ้อมใหญ่แผนฉุกเฉินเหตุแผ่นดินไหวและอพยพหนีไฟ ประจำปี 61

รพ.ลานนาซักซ้อมใหญ่แผนฉุกเฉินเหตุแผ่นดินไหวและอพยพหนีไฟ ประจำปี 61

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ทางคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ.) โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่วิชาการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดให้มีการซ้อมแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน แผ่นดินไหว ดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 โดยมี นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา เป็นผู้อำนวยการดับเพลิงในครั้งนี้ พร้อมทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่พนักงานทุกระดับจากทุกแผนกในโรงพยาบาล เข้าร่วมการซ้อมแผนในครั้งนี้อย่างคับคั่ง เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ

โดยเหตุการณ์สมมุติในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลลานนา ได้มีการจำลองถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อเวลา 13.30 น. วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 4.5 ริกเตอร์ มีศูนย์กลางอยู่ที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆ กับโครงสร้างของโรงพยาบาลลานนา ผู้อำนวยการ พิจารณาถึงความปลอดภัยแล้ว จึงให้เจ้าหน้าที่แต่ละแผนกแจ้งต่อผู้ป่วย และผู้รับบริการว่าเหตุการณ์ได้สงบลงแล้ว ตามแผนของการเกิดแผ่นดินไหวตามที่กำหนดไว้

จากนั้นเวลา 14.00 น. ขณะที่ รพ.ลานนา เปิดให้บริการปกติ ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ แผนกผู้ป่วยหนัก ณ ห้องบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ ชั้น 2 อาคารเคหะบริการ (ซักซ้อมแผนเพลิงไหม้) เจ้าหน้าที่พยาบาลในแผนกจึงได้กด Fire Alarm เพื่อขอความช่วยเหลือจากแผนกข้างเคียง และเมื่อหน่วยผจญเพลิงของทาง รพ.ลานนา มาถึงจุดเกิดเหตุ ได้ประเมินแล้วว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ จึงสั่งให้ทุกคนทำการอพยพเจ้าหน้าที่ทุกคน รวมทั้งผู้ป่วยออกจากจุดเกิดเหตุ ไปยังจุดรวมพล ตามแผนการอพยพหนีไฟที่ได้กำหนดไว้ จากนั้นได้ประสานงานจากหน่วยงานภายนอก เพื่อช่วยทำการควบคุมเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต่อไป

สำหรับการซ้อมแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน แผ่นดินไหว ดับเพลิง และอพยพหนีไฟในครั้งนี้ ถือเป็นการทบทวนความรู้ ในข้อปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญ เกี่ยวกับการจัดการกรณีฉุกเฉิน ในกรณที่เกิดสถานการณ์จริง รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วย และผู้มารับบริการได้รับความปลอดภัยสูงสุด ณ โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่.

 

 

 

 

ทรงวุฒิ ทับทอง…รายงาน
ภาพ….จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด รพ.ลานนา