ข่าวเชียงใหม่

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้า กรณี รถพยาบาลโรงพยาบาลอมก๋อยประสบอุบัติเหตุ

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้า กรณี รถพยาบาลโรงพยาบาลอมก๋อยประสบอุบัติเหตุ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า กรณีรถพยาบาลของโรงพยาบาลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ประสบอุบัติเหตุ โดยรถพยาบาลคันนี้ได้มีผู้ป่วยรับกลับเพื่อรักษาต่อ 2 ราย ญาติ 3 คน พยาบาล 2 คน และพลขับ 1 นาย จากอุบัติเหตุส่งผลให้มีผู้ ได้รับบาดเจ็บจำนวน 6 ราย และเสียชีวิต 2 ราย เป็นพยาบาลชายและญาติผู้ป่วย

นพ.พิศิษฐ์ ได้เข้าเยี่ยมมอบกระเช้าและแจกันดอกไม้ให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 2 ราย, โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ 2 ราย , โรงพยาบาลจอมทอง 1 รายและโรงพยาบาลฮอด 1 ราย ซึ่งในขณะนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 6 ราย ปลอดภัยดี แต่ยังคงต้องได้รับการรักษาและอยู่ในการดูแลของแพทย์ต่อไป นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลฮอดและโรงพยาบาลอมก๋อย เน้นย้ำถึงนโยบายเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยของรถพยาบาลและขอให้โรงพยาบาลถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลอย่างเคร่งครัด

โดยให้จำกัดความเร็วของรถพยาบาล ใช้ความเร็วเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ไม่เกิน 80 กม./ชม. หรือไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ผู้ขับขี่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานขับรถพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข รถพยาบาลติดตั้งอุปกรณ์ GPS ทุกคันและติดตั้งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพ ห้ามขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดงทุกกรณี นอกจากนี้ขอให้คำนึงถึงเวลาทำงานที่เหมาะสมของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ

ทั้งนี้ นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยร.อ.ภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเงินเยียวยาเบื้องต้นให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งสองราย สำหรับสิทธิอื่นๆ อยู่ระหว่างตรวจสอบเพื่อให้ครอบคลุมทุกสิทธิที่ควรจะได้รับการดูแลตามระเบียบ.