Reporter&Thai Army

ผบ.ฉก.นย.ทร. เปิดโครงการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผบ.ฉก.นย.ทร.  เปิดโครงการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เมื่อ ๓ พ.ย.๖๑ เวลา ๑๐๓๐ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สานสัมพันธ์ ๒ วัฒนธรรม บ้านเชิงเขา” ชมการสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่นบ้านเชิงเขา และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ้นค้า OTOP ต่าง ๆ ของพื่น้องประชาชน ณ วัดเชิงเขา หมู่ ๔ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ซึ่งแสดงออกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนไทยพุทธ และไทยมุสลิมในพื้นที่รับผิดชอบ ที่อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ไว้ใจซึ่งกันและกันโดยไม่แบ่งแยกชนชั้น ไม่แบ่งแยกศาสนาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่ความสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป โดยมี ว่าที่ ร.ต.จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ พร้อมด้วย น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ประชาชนไทยพุทธ และไทยมุสลิม ร่วมให้การต้อนรับ