Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด-แม่ทัพภาคที่ 2 ศรัทธา-น้อมนำพาพุทธศาสนิกชนทอดถวายผ้ากฐิน ณวัดศิริมงคล ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย!!

เมืองร้อยเอ็ด-แม่ทัพภาคที่ 2 ศรัทธา-น้อมนำพาพุทธศาสนิกชนทอดถวายผ้ากฐิน ณวัดศิริมงคล ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย!!

เมื่อเวลา 10.45 น.วันเสาร์ที่(2 พฤศจิกายน 2562) พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดกฐิน ที่ วัดศิริมงคล บ้านหนองนกทา ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะนายทหาร*โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะนายทหารและกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมน้อมนำพาพุทธศาสนิกชน พุทธบริษัท 4 ชาวเมืองร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ในครั้งนี้เป็นจำนวนมากหลั่งไหลศรัทธาทางพุทธศาสนา

ทั้งนี้ การทอดกฐินในครั้งนี้ เป็นการนำผ้ากฐินมาทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ถ้วนไตรมาสตลอด 3 เดือน*ตามความเชื่อถือศรัทธาทางพระพุทธศาสนา** เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงเป็นรวบรวมเงินจากผู้บริหาร ข้าราชการทหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัด ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญจากหน่วยงานต่าง ๆ และจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบเพื่อการทำนุบำรุงพระอารามและเขตพุทธาวาส วัดศิริมงคล บ้านหนองนกทา ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และการมีส่วนร่วม ในทุกภาคส่วน และอิ่มบุญกันถ้วนหน้าสุขทั้งกาย สุขทัังใจ เจริญในธรรมฯ

/ภาพข่าวดงแม่เผด//
บพิตร จำปา-กูลศักดิ์ ทีมข่าวรายงาน