ตราด /เยาวชนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ร่วมชุมชนประมง สร้างซั้งกอบ้านปลา อนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำ


ตราด /เยาวชนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ร่วมชุมชนประมง สร้างซั้งกอบ้านปลา อนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำ

ตราด/วันที่ 8 กพ 63 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อ.คลองใหญ่ นำโดย อ.บัวภา จางวางแก้ว อ.มนัส ถึกสุวรรณ อ.อุบลรัตน์ ถึกสุวรรณ อ.ณัฐวรินทร์ โยธาภิรมย์ ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างซั้งกอบ้านปลาเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำ นำครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จำนวน50 คน พร้อมด้วยเครือข่ายประมงพื้นบ้าน บ้านคลองขุด บ้านห้วงโสม ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ และ เจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 536 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมกันจัดทำโครงการ สร้างซั้งกอ บ้านปลาเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำ โดยมีนายพีระ การุญ นายอำเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และร่วมจัดทำซั้งกอบ้านปลา
ในการทำซั้งกอบ้านปลา ชาวบ้านและนักเรียน จะช่วยกันนำทางมะพร้าว มามัดติดกับต้นไผ่ที่มีความยาวประมาณ 5-10 เมตร โดยใช้ทางมะพร้าวมัดติดกับโคนไผ่ และใช้แท่งซิเมนต์ขนาดกว้าง50 ซม.ยาว 1เมตร หน้า20 ซม. มัดติดกับโคนไผ่ นำไปวางติดตั้งในทะเลห่างจากชายฝั่งหน้าหมู่บ้านประมาณ 3กม. โดยนำไปวางติดตั้งเป็นจุดๆละ 2-3 อัน สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา

กลุ่มเด็กและเยาวชนอำเภอคลองใหญ่กล่าวถึงการจัดทำโครงการดังกล่าวว่า เป็นการจัดทำโครงการขึ้นเป็นครั้งที่ 3 หลังจากการทำโครงการนี้ในสองครั้งแรกแล้วพบว่าส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลอำเภอคลองใหญ่ และโดยเฉพาะบริเวณชุมชนประมงพื้นบ้านเพิ่มมากขึ้น จึงจัดทำโครงครั้งที่ 3 ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัย ที่หลบภัยให้สัตว์น้ำ ให้ซั้งกอบ้านปลาเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศทางทะเล ให้สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ จ. ตราด