อวยพรวันเกิดนายกด๊อยซ์


อวยพรวันเกิดนายกด๊อยซ์…วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นาย ประทิน นาคสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง พร้อมด้วย นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายอัครเดช ทองใจสด (นายกด๊อยซ์) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีกลุ่มผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น , ส.อบจ.พช. , หัวหน้าส่วนราชการ , นักธุรกิจ , พ่อค้า , ประชาชน ตลอดจนเครือข่ายกลุ่มพลังมวลชน และกลุ่มพลังสตรีแม่บ้านร่วมอวยพรเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและมิตรภาพที่ดีซึ่งมีให้แก่กันและกัน

,