Reporter&Thai Army Uncategorized

Army Family take care #Forever Army Ranger

#Army Family take care #Forever Army Ranger

กรมรบพิเศษที่ 4 เปิดค่าย รับทหารใหม่ ฝึก Action Learning พร้อมนำครอบครัวชมโรงนอน ห้องอาหาร เพื่อให้มั่นใจ..

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ชุดครูผู้ฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 2/62 เดินทางจัดรถยานพาหนะ รับน้องๆ ทหารใหม่ ผลัดที่ 2 รุ่นปี 2562 ที่กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 67 นาย เพื่อเดินทางเข้ามาหน่วยฝึกทหารใหม่ กรมรบพิเศษที่ 4 เพื่อทำการฝึกตามมาตรฐานหลักสูตรของกองทัพบก Action Learning ในช่วง 10 สัปดาห์แรก โอกาสนี้กรมรบพิเศษที่ 4 ได้นำผู้ปกครองและญาติครอบครัวของทหารใหม่เข้าเยี่ยมชมหน่วยฝึกทหารใหม่กรมรบพิเศษที่ 4 ขั้นตอนกรรมวิธีของการฝึก

จากนั้นได้เยี่ยมชมอาคารโรงนอน, เครื่องใช้ส่วนตัวที่เตรียมไว้ให้ทหารใหม่ทุกนาย ตลอดจนสถานที่ฝึก พักผ่อน และโรงประกอบเลี้ยง เพื่อสร้างความมั่นใจและให้ผู้ปกครอง ครอบครัวทหารใหม่ได้คลายความกังวลความเป็นห่วง รวมถึงเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจที่ว่า หน่วยทหารจะดูแลบุตรหลานของท่านเสมือน #เราเป็นครอบครัวเดียวกัน ตลอดทั้งวันเต็มเป็นไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองมีทั้งรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะอย่างต่อเนื่อง