ข่าวรัฐสภา

สว.ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

สว.ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ และคณะกรรมการฯ ร่วมเดินทางลงพื้นที่ โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามร่วมให้การต้อนร้บ ณ วัดบูรพาเกิ้งใต้ ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ภาคส่วนราชการและภาคส่วนท้องถิ่นในท้องที่ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่

.
จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาจากการได้ผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคามได้รายงานความคืบหน้าและชี้แจงถึงแผนงานและแนวทางในการป้องกันตลิ่งจากน้ำท่วม สำหรับประเด็นของ รพ.สต.เกิ้ง ซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมซ้ำซาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น สำหรับการแก้ไขปัญหาในลำดับต่อไปนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการการถ่ายโอนภารกิจสู่ อปท. สำหรับประเด็นใดที่เกินกว่าอำนาจหน้าที่ของจังหวัด คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการติดตามตามกลไกลของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน