ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

มอบใบอนุโมทนาบัตร

มอบใบอนุโมทนาบัตร

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง มอบใบอนุโมทนาบัตรให้แก่วัดชัยมงคล นำโดยพระครูสุจิตรัตนาทร เจ้าอาวาส ที่รับเป็นเจ้าภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด มูลค่า 33,710 บาท (สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) และพระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภออมก๋อย เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม เป็นเจ้าภาพเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ชุด มูลค่า 7,200 บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อนำไปใช้ในสำนักงานเลขาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน เป็นผู้รับ ณ กุฏิรับรองเจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา