พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล  ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พิธีเปิด อาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการติดต่อราชการ


 
พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล  ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
พิธีเปิด อาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการติดต่อราชการ

……………………………………..

 

วันนี้ 3  ธันวาคม  2561  เวลา 09.30  นาฬิกา
พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วย    พลตำรวจตรี ณฐพล  แสวงกิจ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง            พลตำรวจตรี อาชยน ไกรทอง ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 โดยมีนางนิศากร  วิศิษฎ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  กองรักษาการ-อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดนนทบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดหางานจังหวัดนนทบุรี  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดที่ทำการใหม่ดังกล่าว โดยมี            พันตำรวจโท วัชรพล  กาญจนกันทร สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี    ให้การต้อนรับ ในพิธีเปิดอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองหลังใหม่ บนพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ นบ 246 โฉนดที่ 5234 ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ 2 ไร่ 49 ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่ 954 หมู่ 1 ซ.ร่วมมิตร ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 

 

            ทางด้าน พลตำรวจโท สุรเชษฐ์  หักพาล เปิดเผยว่า อาคารที่ทำการตรวจคน-เข้าเมืองจังหวัดนนทบุรีหลังใหม่นี้เป็นอาคาร 5 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 2,873 ตารางเมตร พื้นที่กว้างขวาง และมีความทันสมัย สามารถรองรับการให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ภารกิจหลักของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี คืองานบริการคนต่างด้าวและงานป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี การก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรีหลังใหม่นี้ เป็นอีกก้าวหนึ่งของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้บริการคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้อย่างทั่วถึง ตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ว่า “เชื่อมต่อประชาชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความมั่นคง”  เพื่อสอดรับตามยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาล นั่นคือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงาน  ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการให้บริการแจ้งเตือนการอยู่เกินกำหนดในราชอาณาจักร (Overstay) ผ่านทางระบบ SMS  เป็นต้น

 

            ทางด้าน พลตำรวจโท สุรเชษฐ์  ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า อาคารที่ทำการใหม่จะเป็นที่รองรับการบริการควบคู่ความมั่นคงที่มีคุณภาพในการตรวจสอบข้อมูลและวีซ่า ตลอดจนการขออยู่ต่อของชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยจะใช้รองรับช่าวต่างชาติที่ถูกกฎหมายของประเทศไทยเท่านั้น ส่วนต่างชาติที่ไม่ถูกต้องจะต้องถูกดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมายคนเข้าเมืองทุกราย โดยอาคารที่ทำการใหม่ที่เปิดดังกล่าวจะต้องเพียบพร้อมไปด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพในการทำงานเหมือนอาคารใหม่ที่มีความสวยงามและมีความทันสมัย โดยประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ทั้งไทยและเทศสามารถมาใช้บริการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตามวันและเวลาที่เปิดบริการ

 

            โดย พันตำรวจโท วัชรพล  กาญจนกันทร สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.nonthaburi.immigration.go.th เพื่อติดต่อในเรื่องที่เกี่ยวข้องและสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดของคนต่างด้าว ที่สายด่วน สตม. หมายเลข 1178

 

 

ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร

  1. พันตำรวจโท วัชรพล กาญจนกันทร

สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี

  1. พันตำรวจเอก ภัคพงศ์ สายอุบล

รองผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง/

โฆษกกองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง