ณ บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 6


วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 6 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีโอกาสนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นำคณะจิตอาสาซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร บุคลากรในวงงานรัฐสภา กล่าวคำปฏิญาณตนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมทั้งนำจิตอาสาทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนข้างวัดสุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยการร่วมกันทาสีและทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์สุขภาพชุมชน ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนข้างวัดสุคันธารามภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์สำนักเลขาวุฒิสภาเมธาพร นากรกิจวัฒนา / รายงาน