สงขลา/ พรรค ปชช.พบกลุ่มประมงสงขลา วอนแก้ปัญหา”ราคาสัตว์น้ำตกต่ำ กฎหมายไม่เป็นธรรม” มั่นใจส่งผู้สมัคร สส.ลงเขต 200 กว่าเขต


สงขลา/ พรรค ปชช.พบกลุ่มประมงสงขลา วอนแก้ปัญหา”ราคาสัตว์น้ำตกต่ำ กฎหมายไม่เป็นธรรม” มั่นใจส่งผู้สมัคร สส.ลงเขต 200 กว่าเขต

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 ธ.ค.ที่ศูนย์ประสานงานพรรคประชาชาติ(ปชช.) เขตเลือกตั้งที่ 5 จ.สงขลา อ.สิหงนคร พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค ปชช.พร้อมคณะ พบกลุ่มประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์ เกษตรกร เพื่อรับฟังปัญหาที่กลุ่มแต่กลุ่มกำลังประสบอยู่ โดยมีตัวแทนกลุ่มประมาณ 200 คน
นายนิวัฒน์ บินถ้วน รองนายกสมาคมประมง จ.สงขลากล่าวว่าชาวประมงกำลังเดือดร้อน จากราคาสัตว์น้ำตกต่ำแล้ว ยังประสบกับกฎหมาย 4188และกฏหมายอื่นๆอีกหลายฉบับ ขอให้พรรค ปชช.ช่วยเหลือแก้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมกับชาวประมงด้วย

พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่าพรรค ปชช.เป็นพรรคพหุวัฒนธรรม เคารพความเท่าเทียมของคนไทยทุกคน มุ่งสร้างสันติภาพ ความอยู่ดี มีสุข สร้างความปรองดอง ยุติความขัดแย้ง จากตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้านได้สะท้อนปัญหาเรื่องราคาสัตว์น้ำและสินค้าเกษตรตกต่ำแล้ว ต้องการให้แก้ตั้งธนาคารปู-ปลาและสร้างให้ปลาเพิ่ม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพรรค ปชช.ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการเขียนกฏหมายและระเบียบ

พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่าจากการลงพบปะประชาชนได้รับการตอบรับจากประชาชนเพิ่มมากขึ้น มีประชาชนสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดว่าพรรค ปชช.จะส่งผู้สมัคร สส.เขตทั่วประเทศมากกว่า 200 กว่าเขต ในส่วนของภาคใต้ส่งครบ 50 เขต มีนโยบายแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชัดเจน เร่งยุติความไม่สงบที่เกิดขึ้นเร็วที่สุด

ภาพ/ข่าว มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลา