ข่าว เชียงราย ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562

เวลา 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) จัดพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงราย ที่หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.20 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย จัดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ที่โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา เชียงราย เลขที่ 183 ถนนน้ำลัดซอย 12 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.30 น. สำนักงานจังหวัดเชียงราย จัดการต้อนรับและหารือร่วมกับ Mr.Georg Schmidt เอกอัครราชฑูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย และคณะ ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 13.00 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย

ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน