ข่าวประชาสัมพันธ์

จันทบุรี-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมโครงการ “Happy Media, Happy Money”

จันทบุรี-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมโครงการ “Happy Media, Happy Money”

เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการวางแผนการเงินและการออมให้แก่สื่อมวลชนในจังหวัดจันทบุรี
วันนี้ ( 22 ต.ค.62 ) ที่โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จ. จันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการ “Happy Media, Happy Money” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการวางแผนการเงินและการออมให้แก่สื่อมวลชนในจังหวัดจันทบุรี สอดคล้องวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน โดยเล็งเห็นว่าสื่อมวลชนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการให้ข้อมูลความรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคที่มีความเข้าใจและใกล้ชิดกับชุมชนเป็นอย่างดี รวมถึงทักษะการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัลตามไลฟ์สไตล์ของผู้รับสารที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสื่อมวลชนจะได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการออมและการบริหารเงินสร้างประโยชน์ให้ประชาชนในวงกว้าง ซึ่งจังหวัดจันทบุรีถือเป็นเมืองรองที่มีศักยภาพทั้งเศรษฐกิจและเครือข่ายสื่อมวลชนที่เข้มแข็ง ซึ่งในการอบรมมีการบรรยายในหัวข้อ “เรื่องเงิน ใกล้ๆ ตัว” และ “จากสื่อดั้งเดิมสู่สื่อดิจิทัล…โพสต์อย่างไรให้ปัง” จันทบุรี โดยมีสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมกว่า 50 ราย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก