Uncategorized ข่าว เชียงราย

คปภ.เชียงรายจัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจไปกับ พ.ร.บ เร่งสร้างความรู้เพิ่มความเข้าใจสิทธิประโยชน์จาก พ.ร.บ.และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ

คปภ.เชียงรายจัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจไปกับ พ.ร.บ เร่งสร้างความรู้เพิ่มความเข้าใจสิทธิประโยชน์จาก พ.ร.บ.และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ

นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจไปกับ พ.ร.บ โดยมี ผู้แทนสำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด ผู้แทนหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงราย และคณาจารย์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ที่หอประชุมรัชกาลที่ 9 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อเช้าวันอังคารที่ 3 ธันวาคม​ 2562

โดยงานที่จัดขึ้นนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจไปกับ พ.ร.บ. ด้วยความห่วงใยจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พร้อมกับการปล่อยขบวนคาราวานรถมอเตอร์ไซค์ ขับขี่อุ่นใจ จำนวนกว่า 120 คัน เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เป็นการสร้างการรับรู้ ความตระหนัก ความเช้าใจ และความร่วมมือ ที่จะก่อให้เกิดตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ หรือประกันภัย พ.ร.บ. รวมถึง บทบาทหน้าที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ประสบภัย

โดยประเดิมครั้งแรกที่จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ ภายในงานยังได้จัดให้มีการเสวนาให้ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการประกันภัยรถภาคบังคับ บทบาทหน้าที่ของกองทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ประสบภัยจากรถ การออกร้านประชาสัมพันธ์กองทุน บริษัทประกันภัย นายหน้าประกันภัย พร้อมกับมีคลินิกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ด้วยการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการสร้างความปลอดภัยและความอบอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนน ตลอดทั้งการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดการจัดงานอีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดงานขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจไปกับ พ.ร.บ. กำหนดจัดรวมทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 และครั้งที่ 3 ที่ศูนย์การค้าแหลมทอง บางแสน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่จะถึงนี้ ครอบคลุมในทุกภาคอีกด้วย

นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. กล่าวด้วยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยรถ พ.ศ 2535 ได้กำหนดให้จัดตั้งกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยขึ้นในสำนักงาน คปภ. เพื่อทำหน้าที่ในการจ่าย ค่าเสียหายเบื้องต้น ให้กับผู้ประสบภัยจากรถ แทนเจ้าของรถไปพรางก่อน ในกรณีที่ไม่มีการทำประกันภัยรถภาคบังคับเอาไว้ หรือผู้ประสบภัยไม่อาจเข้าถึงสิทธิจากการประกันภัยได้ โดยเมื่อจ่ายไปแล้วยังมีหน้าที่ติดตามเรียกเงินค่าเสียหายในเบื้องต้นคืนจากเจ้าของรถ หรือผู้กระทำผิดต่อไป

ทั้งนี้ จากสถิติพบว่า กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นไปโดยเฉลี่ยปีละประมาณ 140 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีรถจำนวนมากที่ยังไม่จัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ ทำให้เสียสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชนให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ หรือประกันภัย พ.ร.บ. รวมทั้ง เข้าใจถึงบทบาทและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยอีกด้วย
??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
03/12/62