ชมความสวยงามของแสงกระทบเมฆหมอกท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบาย


ชมความสวยงามของแสงกระทบเมฆหมอกท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบาย

ชมความสวยงามของแสงกระทบเมฆหมอก ตามท้องทุ่งนาและฉากขุนเขา ในเช้าวันนี้ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบาย โดยอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าวันนี้อยู่ที่ 17 องศาเซลเซียส ท้องฟ้าโปร่งสวยงาม

เมฆหมอกที่ถูกกระทบด้วยแสงแดดอ่อนๆทำให้เกิดภาพบรรยากาศของแสงกระทบก้อนเมฆหมอกที่เกิดความสวยงามอย่างมาก ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา บริเวณตามท้องทุ่งนา ที่มีหมอกลงและล่องลอยบริเวณเหนือผิวดิน ซึ่งเป็นภาพที่สวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบาย และทัศนียภาพที่สวยงาม สำหรับสภาพอากาศดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดพะเยา สามารถพบเห็นได้ในหลายหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความสวยงาม ขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าวันนี้อยู่ที่ 17 องศาเซลเซียส ท้องฟ้ามีความโปร่ง สดใส สวยงาม