ข่าวเชียงใหม่

ปชป.ส่งผู้สมัคร ส.ส. ลงครบ 9 เขตเชียงใหม่ นายพรชัย ผู้สมัคร ส.สเขต 1 ได้เบอร์ 11

ปชป.ส่งผู้สมัคร ส.ส. ลงครบ 9 เขตเชียงใหม่ นายพรชัย ผู้สมัคร ส.สเขต 1 ได้เบอร์ 11

วันที่ 4 ก.พ.62 ที่สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ที่อาคารคณะนิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ นำโดยนายพรชัย จิตรนวเสถียร พร้อมด้วยผู้สมัครทั้ง 9 เขตเลือกตั้งพร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยมีผู้ให้การสนับสนุนไปให้กำลังใจกันอย่างคับคั่ง

โดยเขต 1 นายพรชัย จิตรนวเสถียร หลังจากจับได้หมายเลข 11 แล้วนายพรชัยฯได้ออกเดินสายทำบุญ 9 วัด 9 ตำบลในเขต 1 เชียงใหม่ ซึ่งวันนี้ตรงกับวันพระด้วย โดยวัดแรกนายพรชัยฯ ได้เดินทางไปกราบนมัสการ พระประชานาถมุนี เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น เพื่อขอพร พร้อมด้วยคณะฯ หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังอีก 8 วัดที่เหลือ โดยได้รับการเสนอจากพี่น้องประชาชนว่าควรจะไปที่วัดไหนบ้างในครั้งนี้

 

ในการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตในครั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ส่งผู้สมัคร ส.ส.ลงครบทั้ง 9 เขตในเชียงใหม่ โดยมี นายพรชัย จิตรนวเสถียร เขต 1,นายวิวัฒน์ กิตติพรพานิช เขต 2, นายวีระวุฒิ เทพเรือง เขต 3, ดร.กัลยา แก้วมา เขต 4, ว่าที่ร้อยโทวิศธร เถาตระกูล เขต 5, นายวิศิษฎ์ วัชรินทร์ เขต 6, นายพรเลิศ ก๋าวินจันทร์ เขต 7, นางสาววรณัน อ้นท้วม เขต 8 และ นายนวพล คีรีรักษ์สกุล เขต 9

ในส่วนเรื่องของนโยบายจะดำเนินการชูนโยบายของทางพรรคประชาธิปัตย์ตามหัวหน้าพรรคคือ นโยบายดำเนินการทันที 3 ด้านคือ ‘แก้จน สร้างคน สร้างชาติ’ 1.แก้จน โดยการสานต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเงินจาก 500 บาทเป็น 800 บาทและสามารถกดเงินสดออกมาใช้จ่ายได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านร้านค้าธงฟ้าอย่างเดียว, นโยบายโฉนดสีฟ้า ต่อยอดจากนโยบายโฉนดชุมชน ให้ประชาชนมีความมั่นคงในที่ดินทำกิน มีโฉนดภายใน 4 ปี ที่ดิน สปก. เอาไปใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนทำมาหากินได้ เพราะ 4 ปีที่ผ่านมารัฐบาลใช้ ม.44 ให้ใช้ที่ดินสาธารณะทำเหมืองหรือผลิตพลังงาน แต่ไม่ช่วยเหลือเกษตรกร, กองทุนน้ำชุมชน ให้ชุมชนบริหารจัดการขุดแหล่งน้ำและกระจายน้ำเข้าสู่ไร่นา, ระบบประกันภัยพืชผลจากภัยธรรมชาติ และตั้งเป้าหมายราคาพืชผลการเกษตรทุกตัว, เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำมากกว่า 120,000 บาทต่อปี, เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 1,000 บาทต่อปี, เพิ่มเงิน อสม. 1,000 บาทต่อปี, 2.สร้างคน โดยนโยบาย ‘เกิดปั๊บ รับแสน’ ให้เงินเด็กแรกเกิด 5,000 บาทและจ่ายให้ทุกเดือน เดือนละ 1,000 บาท จนกว่าจะถึง 8 ขวบ, ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, เพิ่ม 10 วันลาคลอดให้นานขึ้น, อาหารเช้าและอาหารกลางวันฟรีจนถึงมัธยมศึกษา, เรียนฟรีจนถึงชั้น ปวส. และส่งเสริมการศึกษาสายอาชีพให้เชื่อมโยงกับเอกชนเพื่อให้จบแล้วมีงานทำทันที, แจกคูปองเพิ่มทักษะ 3,500 บาทจำนวนหนึ่งล้านคนต่อปี เช่น การเรียนภาษา และ3.สร้างชาติ เร่งปราบปรามยาเสพติด ยอมรับว่าการแพร่ระบาดของยาเสพติดมีคนของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องรู้เห็นด้วย จึงเพิ่มอำนาจ ปปส. ให้ส่งฟ้องไปยังอัยการได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งตำรวจ, ให้ประชาชนเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดได้ด้วยตนเอง, และยกระดับจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางอารยธรรมล้านนามหานครเพื่อให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว ไม่ถูกครอบงำจากนายทุนจนสูญเสียความเป็นตัวเอง.

ทรงวุฒิ ทับทอง รายงาน

https://youtu.be/QM1LIduHpJA