ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

# เสธ.สนภ.3 ร่วมประชุมและนำเสนอความคืบหน้าการพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า #

# เสธ.สนภ.3 ร่วมประชุมและนำเสนอความคืบหน้าการพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า #

เมื่อ 4 ก.พ.62
บก.ทท.(นทพ.)

โดย
พ.อ.พงศธร บุญฟู เสธ.สนภ.3 นทพ.

ร่วมประชุมหารือและนำเสนอความคืบหน้าในการพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ตามแผนงานของหน่วย

โดยมี…นาย ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่