Uncategorized ข่าว สตูล

สตูล ทหาร ออกช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ที่ บ้านคลองน้ำเวียน ม.3 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

สตูล ทหาร ออกช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ที่ บ้านคลองน้ำเวียน ม.3 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

วันนี้ 4 กุมภาพันธ์ 2563 จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้ ส่งผลกระทบทำให้น้ำในบ่อเหือดแห้ง พ.อ.ทวีพร คณะทอง ผบ.ร.5 พัน.2 / รอง ผบ.ฉก.ร.5 จึงได้มอบหมายให้ร.ท.นันทวุฒิ ประภาวงษ์ ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายการข่าว จัดกำลังพลพร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสาพระราชทานและยุทโธปกรณ์ของหน่วย ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชน ผู้ประสบภัยแล้ง ได้นำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน บรรทุกน้ำ 6,000 ลิตรให้แก่ชาวบ้าน จำนวน 40 หลังคาเรือน ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวบ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ที่ บ้านคลองน้ำเวียน ม.3 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล ที่ได้รับผลกระทบ และความเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้ง เพื่อเป็นการแก้ไขและ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นและจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทางกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จะนำน้ำมาส่งให้วันละ 1 รอบจะนำน้ำมาส่งทุกวันจนกว่าสถานการจะดีขึ้น

เนื่องจากพื้นที่บ้านคลองน้ำเวียนเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ป่าชายเลน การสนับสนุนงบทำประปาไม่สามารถทำได้ จึงต้องประสบปัญหาอยู่ทุกปี อีกทั้งประชากรที่เพิ่มขึ้น และชาวบ้านใกล้เคียงที่น้ำประปาไม่ไหลก็จะมาใช้น้ำในแท็งค์เก็บน้ำที่คลองน้ำเวียนด้วย
ทั้งนี้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประชาชนสามารถแจ้งทางอำเภอหรือทางอบต และทางผู้ใหญ่บ้านได้เลยทางกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ จังหวัดสตูล มีรถน้ำเตรียมพร้อมไว้ หากมีผู้ประสบภัยต้องการน้ำให้ประสานมายังหน่วยฯ ซึ่งพร้อมเข้าช่วยเหลือหากมีการร้องขอเข้ามา

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล