Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

ทหารศป ปส ชน ตรวจพื้นที่ปะทะพบยาบ้าร่วมล้านเม็ด

อำเภอเชียงดาว. จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ. แสงสงค์ ข่าว
ทหารศป ปส ชน ตรวจพื้นที่ปะทะพบยาบ้าร่วมล้านเม็ด
4กุมภาพันธ์2563 เวลา0900น

สื่บเนื่องจากกรณีปะทะ และตรวจยึดยาเสพติด จำนวน สองล้านเก้าแสนเม็ด และเฮโรอีน 28 กิโลกรัม เมื่อ วันก่อน บ.ลีซอป่าบงงาม ต. เมืองนะ อ.เชียงดาว ภายใต้การอำนวยการของ พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3/รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 3 (รอง ผอ.ศป.ปส.ทภ.3) มอบหมายให้ พลตรี บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ( ผบ.ศป.บส.ชน. ) สั่งการ ให้จัดกำลังเข้าขยายผลในพื้นที่ปะทะและหมู่บ้านใกล้เคียงปรากฏตามข่าวสารดังนี้
เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 63 เวลา 0900 ศป.บส.ชน. โดย ชป.ศป.บส.ชน.ที่ 3 และ ชป.พิเศษ ศป.บส.ชน. จัดกำลังเข้า ลว.พิสูจน์ทราบจำนวน40นาย ขยายผลในพื้นที่ปะทะเมื่อ 3 ก.พ. 63 ต่อมาเมื่อเวลา 1200 ชป.ดังกล่าวได้ตรวจพบเป้สัมภาระยาเสพติดให้โทษต้องสงสัย จำนวน 9 เป้ บริเวณพิกัด NB 032681 ด้านล่างของหน้าผา กระจัดกระจายในภูมิประเทศ (ตรวจสอบขั้นต้นเป็น ยาบ้า บรรจุ เป้ละ 100,000 เม็ด จำนวน 9 เป้ รวม ยาบ้า 900,000 เม็ด) ปัจจุบันดำเนินการเข้าควบคุมพื้นที่ และจะขยายผลการตรวจสอบในพื้นที่ต่อไป