ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ตลาดโลก

นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน “Cross-Border e-Commerce Solutions & Business Matching” เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์ โดยมีผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การจัดโครงการจับคู่เจรจาธุรกิจและส่งเสริมการขยายตลาดผ่านการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนหรือ Cross-Border e-Commerce Solutions & Business Matching มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยและขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคได้รับความรู้และมีโอกาสขยายธุรกิจสู่การค้าออนไลน์ระดับสากลทั้งผ่านแพลตฟอร์ม Thaitrade.com และพันธมิตรแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำในตลาดต่างๆ ซึ่งกรมฯ มองว่าสินค้าระดับท้องถิ่น (Local) สามารถส่งออกและเป็นที่รู้จักในระดับ Global ได้หากรู้ถึงความต้องการของตลาดโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดออนไลน์ที่สามารถประมวลข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ประกอบการสามารถพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการซื้อเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับความสำเร็จของโครงการ Cross-Border e-Commerce Solutions & Business Matching 2020 จากกิจกรรมให้ความรู้ด้านการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนและการจับคู่เจรจาธุรกิจกับแพลตฟอร์มพันธมิตรเพื่อขายผ่านช่องทางออนไลน์ไปตลาดประเทศ ซึ่งได้จัดครั้งนี้เป็นที่แรก ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 217 ราย มีผู้เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ จำนวน 85 คู่ และมีแพลตฟอร์มพันธมิตร จำนวน 4 ราย ได้แก่ BigBasket (ตลาดอินเดีย), Tmall Global Partner (ตลาดจีน), CloudCommerce (ตลาดอาเซียน/อเมริกา/ยุโรป) และ JatujakMall (ตลาดทั่วโลก) โดยมูลค่าคาดการณ์การสั่งซื้อ ครั้งนี้มีมูลค่า 8.39 ล้านบาท ทั้งนี้สินค้าที่ได้รับความสนใจ อาทิ อาหารแปรรูป ผลไม้แปรรูป สินค้าเกษตร เครื่องสำอาง และสินค้าสมุนไพร โดยเฉพาะมะขามคลุก และสบู่ที่มีส่วนผสมของธรรมชาติ ได้รับความสนใจในตลาดอินเดียเป็นพิเศษ.

ทรงวุฒิ ทับทอง