ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือมารดา เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างการปฏิบัติงานดับไฟป่าฯ

รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือมารดา เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างการปฏิบัติงานดับไฟป่าฯ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. พ.อ.กฤษพงค์ พรหมการัตน์ รองเสนาธิกามณฑลทหารบกที่ 33 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ นางอรพิน กันทะ มารดาของ นายปฏิภาณ ตาลป่า เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างการปฏิบัติงานดับไฟป่า ปี 2563 พื้นที่ ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ ณ รพ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง