Reporter&Thai Army

พล.พัฒนา ๓ โดย พัฒนา ๓ ได้นำกำลังพล จำนวน ๒๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ณ บริเวณสะพานคลองแม่ข่า

เมื่อวันที่ ๐๔มี.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.พัฒนา ๓ โดย พัฒนา ๓ ได้นำกำลังพล จำนวน ๒๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ณ บริเวณสะพานคลองแม่ข่า ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จว.ช.ม. ร่วมด้วย มทบ.๓๓ , กอ.รมน.จว.ช.ม. , ตร.ภ.5 , เทศบาลนครเชียงใหม่ และ ทสปช. เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบคลองแม่ข่า ระยะทาง ประมาณ ๘๐๐ เมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ๒๐๐ คน ผลการปฏิบัติได้รับความร่วมมืออย่างดี