Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

(มีคลิป) สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ จัดงาน “วันนักข่าวประจำปี 2567”

สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ จัดงาน “วันนักข่าวประจำปี 2567”

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64. ระหว่างเวลา 19.00 น. ห้องอาหารพวงแสด ชั้น 1 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ชมรมบรรณาธิการข่าวภูมิกาคแห่งประเทศไทย, ชมรมบรรณาธิการและผู้สื่อข่าวภาคเหนือ จัดงาน “วันนักข่าว ประจำปี 2567” ซึ่งสมาคมนักข่าวเชียงใหม่ ได้จัดงาน “วันนักข่าว” เป็นประจำทุกปีติดต่อกันมา
ในปีนี้ทางสมาคมนักข่าวเชียงใหม่ ครบรอบ 37 ปี โดยได้จัดงานวันนักข่าว ประจำปี 2567 ร่วมกับชมรมบรรณธิการข่าวภูมิภาคแห่งประเทศไทย และ ชมรมบรรณาธิการและผู้สื่อข่าวภาคเหนือ พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการ, นักธุรกิจ, บุคคลสำคัญจากกลุ่มยาวชน และสื่อมวลชนสาขาต่างๆใน จ.เชียงใหม่ และภาคเหนือ ที่ประกอบคุณงามความดี เสียสละส่วนตน พร้อมมีผลงานให้แก่ส่วนรวมมาโดยตลอด.