ข่าว ยโสธร

“จังหวัดยโสธร เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการฯคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคฯที่ขอนแก่น”

“จังหวัดยโสธร เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการฯคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคฯที่ขอนแก่น”ที่ห้องออคิดบอลรูม ชั้น2 โรงแรมพูลแมน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 4 เมษายน 2562 เวลา08.30น . นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างเสริมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมระดับอำเภอใน5 ภูมิภาค (ครั้งที่3 ณ.จังหวัดขอนแก่น)ดร.ชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่าปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลได้มีการเร่งผลักดันประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลโดยการมุ่งเน้นการสร้างและนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ นวัตกรรมที่ทันสมัย มาใช้เพื่อพัตนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจในระดับตัวบุคคล ถึงระดับชาติ กสทช.ได้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ โดยการออกใบอนุญาต คลื่นความถี่ 2100/1800/900/850 MHz ให้แก่ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม เพื่อนำคลื่นไปเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3 G 4G และ 5G ตลอดจนการรองรับการเข้ามาของเทคโนโลยี Internet of Thing หรือ IoTเพื่อตอบสนองความต้อการของผู้บริโภค และยังกล่าวว่าการอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเสริมศักยภาพของเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้บริการโทรคมนาคม อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ในยุคดิจิทัล และเพื่อนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่แก่สมาชิกในชุมชนของตนเอง มีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ 384 คนจาก20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สนใจเข้าร่วมอบรม

//ภาพ-ข่าว พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน