Uncategorized ข่าว ยโสธร

“อำเภอกุดชุม ออกหน่วยเคลื่อนที่”

“อำเภอกุดชุม ออกหน่วยเคลื่อนที่”

ที่วัดโพนงาม ม.1 ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุมเป็นประธานเปิดโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการได้นำข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและนำงานบริการออกไปให้บริการผู้มาร่วมกิจกรรมโดยมีหน่วยงานต่างๆออกไปให้บริการดังนี้ ปกครองอำเภอให้บริการปรึกษาด้านการบริการในภาพรวมของอำเภอและมอบผ้าห่มแก่ประชาชน เกษตรอำเภอแจกเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ให้ความรู้ เรื่องการดูแลข้าว ที่มีหนอนกระทู้ระบาดในขณะนี้

ปศุสัตว์อำเภอออกให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวพร้อมกับการทำหมันสุนัขและแมว กองร้อยอสที่ 4 อำเภอกุดชุมพร้อมด้วยสภคำผักกูดให้บริการตัดผมฟรี โรงพยาบาลกุดชุมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนงามให้บริการปรึกษาปัญหาเรื่องสุขภาพและตรวจสุขภาพเบื้องต้น ประมงอำเภอมอบพันธ์ปลาเพื่อให้ผู้นำชุมชนไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณชุมชน พร้อมหน่วยงานอื่นๆในอำเภอกุดชุมได้บูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมและยังมีกลุ่มอาชีพกลุมองค์กรชุมชนร่วมกิจกรรมนำสินค้าของชุมชนมาจำหน่ายอีกด้วย สร้างเงิน สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน

พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน