Uncategorized

นายบุรี ทิพนัสสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล เราทำความดีด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ “คนรักคลอง”

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายบุรี ทิพนัสสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล เราทำความดีด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ “คนรักคลอง” ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี โดยการกล่าวปฏิญาณตน เราทำความดีด้วยหัวใจ และเดินรณรงค์ ถือแผ่นป้าย ไม่ทิ้งไม่เท ทุ่มทำความดี ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และ ตามเส้นทางรอบบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี

//////////////////////
อสม.ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ ข่าว
สื่อประชาสัมพันธ์อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด