ข่าว เพชรบุรี

(ระดมสื่อ 9 จังหวัด ช่วยแก้ปัญหายาเสพติด)

(ระดมสื่อ 9 จังหวัด ช่วยแก้ปัญหายาเสพติด)
วันที่4ถึง5 เมษายน2562 ณ. ห้องหยาดเพชร โรงแรมเรือนแพรอยัลแาร์ค อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ปปส ภาค 6 จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา และส่งเสริมการรับรู้ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ร.ต.ต.สุขสัณห์ ภิชัย ประธานชมรมเครือข่ายสื่อมวลชน ปปส.ภาค 6 กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒาและส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของสำนักงาน ปปส.ภาค 6 และชมรมเครือข่ายสื่อมวลชน ปปส.ภาค 6 อบรมตั้งแต่ 4-5 เมษายน 2562 ณ ห้องหยาดเพชร โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเจษฏา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุม มีสมาชิกชมรมเครือข่ายสื่อมวลชน ปปส.ถาค 6 เข้าร่วมชุมชุม 121 คน นายวัฒนา เกิดผล ผู้อำนวยการการสำนักงานปปส ภาค 6 ได้กล่าวถึงนโยบายด้านยาเสพติด ซึ่งอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นายกรัฐมนตรีได้สั่งการ สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน เพื่อไม่ให้เกิด การทะลักเข้ามา ชั้นใน และสรุปถึงสถานการณ์ยาเสพติด ณ .ปัจจุบัน ยาเสพติด ปัจจุบันนี้ผลิตมาจาก พืชและ สารเคมี และได้มีการวิวัฒนาการจากยาแก้แพ้ นำมาสกัดเป็นส่วนผสมของยาบ้า และยังได้อธิบายถึงเรื่องของกัญชาว่ากฎหมายและคายล็อคเรื่องกัญชาเพื่อการศึกษาและวิจัยเท่านั้น และเพื่อนำไปใช้ในทางการแพทย์ในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรก และยังได้ชี้แจงว่ากัญชายังเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 อยู่ส่วนผู้ป่วยที่ใช้อยู่ต้องมาขออนุญาตจากสาธารณสุขจังหวัดเพื่อที่จะมีไว้ครอบครองในการรักษาตัวเท่านั้น