ข่าว ปราจีน

ปราจีนบุรี ปภ.จังหวัดฝึกการป้องกันอัคคีภัย

https://youtu.be/FCflhsLm55k

ปราจีนบุรี ปภ.จังหวัดฝึกการป้องกันอัคคีภัย
ประจำปี2562!!

วันนี้4เม.ย.62 นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้นายสัญชัย ขจรเวหาศน์
รองผู้ว่าราชจังหวัด
เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกการป้อง
กันและบรรเทา
สาธารณภัย ด้านอัคคี
ภัยและท่อก๊าซธรรม
ชาติรั่วไหล ประจำปี
2562 โดยมี นส.
ทิฆัมพร จารุภูมิ หน.สนง.ปภ.จว.
กล่าวรายงาน การฝึกซ้อมครั้งนี้มีการจำลองเหตุการณ์ท่อก๊าซธรรม

ชาติรั่วไหลโดยเครื่อง
จักรกลหนักของบริษัท
ก่อสร้างใช้รถแบคโฮขุดดินใกล้เคียงแนว
ท่อก๊าซที่วางอยู่ใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยแต่เกิดขุดเจาะถูกท่อก๊าซแตก ส่งผลให้ก๊าซรั่วไหลออกมาอย่างรุนแรง ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ พร้อมประสาน ปภ.
เขต.3นำอุปกรณ์มาช่วยดับเพลิงมีผู้บาด
เจ็บ 4 ราย และเพลิง
ได้ลุดลามไหม้โรงงาน
ยาจิมา เอ็นจิเนียร์ริ่ง
ในนิคมฯ304 ต.ท่าตูม
อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี ที่อยู่ข้าง
เคียง สวนอุตสาหกรรม
304 ได้รับแจ้งหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องระดม

รถดับเพลิงและกู้ชีพกู้ภัยฯให้การช่วยเหลือ
ผู้ที่บาดเจ็บและติดอยู่
ภายใน9ราย สาหัส2
ราย เสีย1ราย ในเวลา
ต่อมาการดับเพลิง
สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ บริษัท ยาจิมาฯได้ตรวจสอบรายชื่อร่วม
กับ สนง.ประกันสังคมเพื่อขอรับสวัสดิการ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ที่พึงได้รับ สนง.งาน
โยธาและผังเมือง สนง.
อุตสาหกรรม อบต. สวยอุตสาหกรรม ดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนที่รั่วไหลไปกับน้ำดับเพลิง การฝึกซ้อมมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยาบาล จนท.
ทหารตำรวจกว่า 100 คน…