ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-ขอ!!(อบรมธรรมะ)ให้ข้อคิดในการดำรงชีวิต#

ร้อยเอ็ด-ขอ!!(อบรมธรรมะ)ให้ข้อคิดในการดำรงชีวิต#

วันนี้วันที่(4 เมษายน 2562) เวลา
17.39 น.พระปลัดรัฐพงษ์ พลญาโณ พร้อมคณะ นำสามเณรและธรรมจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เข้ากราบขอความเมตตากับพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส(พระอาจารย์ทอง) เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด ต.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อบรมธรรมะและให้ข้อคิดในการดำรงชีวิต
ในการนี้พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส(พระอาจารย์ทอง) ได้เมตตามอบทุนการศึกษา ค่าน้ำปานะ ให้แก่สามเณรและธรรมจาริณีด้วย

ณ วัดโนนสะอาด ขออนุโมทนา สาธุ

/////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม//จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ