ข่าว ปราจีน

ปราจีนบุรี // ปภ.จังหวัดปราจีนบุรี ฝึกเสมือนจริง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย สารวัตถุอันตรายและท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วไหลในโรงงานอุตสาหกรรม

https://youtu.be/GW7CAE1N4u0

ปราจีนบุรี // ปภ.จังหวัดปราจีนบุรี ฝึกเสมือนจริง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย สารวัตถุอันตรายและท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วไหลในโรงงานอุตสาหกรรม

วันนี้ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย และท่อก๊าซธรรมชาติรั่วไหล มีนางจรัส ใยเยื่อ ผู้อำนวยการศูนย์ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี นาย พงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ ให้การต้อนรับ โดยมีนางสาวทิฆัมพร จารุภูมิ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงาน สาเหตุสำคัญของการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้เนื่องจากปราจีนบุรี เป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการด้านปิโตรเคมีและอุตสาหกรรม จำนวนมาก

และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ที่มีการวางท่อก๊าซธรรมชาติ พาดผ่านในหลายพื้นที่ของจังหวัด
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดปราจีน ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ เพื่อชักช้อมขั้นตอนและการช่วยเหลือ ให้ทุกหน่วยได้ทราบแนวทางปฏิบัติ ในการป้องกันและบรรเทาภัย ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัย พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ที่จะมาลงทุนภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ณ สวนอุตสาหกรรม 304 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ การฝึกซ้อมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทำให้ การฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนในการปฏิบัติและมีทักษะตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

///บุญรอด ฤกษ์ดี///รายงาน