ข่าว นราธิวาส

ชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติ จับมือ ศอ.บต. เชื่อมทุกภาคส่วน มอบถุงยังชีพ ต้อนรับเดือนรอมฎอน ด้วยรอยยิ้ม ปี่ที่ 17 แด่ผู้ยากไร้ เด็กกำพร้าและผู้ทุพพลภาพ ชายแดนใต้

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติ จับมือ ศอ.บต. เชื่อมทุกภาคส่วน มอบถุงยังชีพ ต้อนรับเดือนรอมฎอน ด้วยรอยยิ้ม ปี่ที่ 17 แด่ผู้ยากไร้ เด็กกำพร้าและผู้ทุพพลภาพ ชายแดนใต้

(4 พ.ค.62) ที่บริเวณลานด้านหน้าโรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส ชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดให้มีกิจกรรม ต้อนรับเดือนรอมฎอน ฮิจเราะศักราช 1440 (2562) ปี่ที่ 17 โดยมี นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเป็นประธานในกิจกรรมงานดังกล่าว โดยมีนายรพี มามะ อุปนายกบริหารสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนถาคใต้/ประธานสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าของโครงการ ในกิจกรรมยิ้มรับรอมฎอน ให้การต้อนรับ ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และประชาชนกว่า 400 คนเข้าร่วมงาน
ภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ ด้านศาสนา ในหัวข้อ การถือศิลอดอย่างถูกต้อง

และการทำความดีตลอดเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิม จากนายมูฮัมหมัด สันมาน ประธานชมรมอีหม่าม ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เพื่อเป็นวิทยาทานความรู้ ให้กับผู้ร่วมงานที่เป็นชาวไทยมุสลิม ได้นำความรู้ ที่ถูกต้องมาปฎิบัตใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการถือศิลอด ในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึง ซึ่งจุฬาราชมนตรีได้ประกาศ ในวันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นวันดูดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันถือศิลอดของชาวไทยมุสลิม
ด้านนายแพทย์นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวชื่นชม ทีมงานสื่อมวลชนเพื่อสันติ จชต.ที่นอกจากทำหน้าที่เป็นนักข่าว สื่อสารข้อมูลข่าวสารไปสู่สาธารณชน ในฐานะนักสื่อสารมวลชนแล้ว ยังสื่อเพื่อสันติฯ หรือ SPMC ยังทำหน้าที่เป็นนักกิจกรรม หลายโครงการ และหลายประการ ที่ให้คุณประโยชน์ต่อส่วนรวม อาทิ ชมรมสื่อเพื่อสันติ มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้า มอบจักรยานให้กับน้องนักเรียนด้อยโอกาส กิจกรรมต้านภัยหนาว กิจกรรมมอบผ้านวม อาหาร แก่เด็กกำพร้า กิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนที่ขาดสื่อเรียนรู้ และอื่นฯ ร่วมถึงกิจกรรมยิ้มรับรอมฎอน เพื่อคนจน เด็กกำพร้า และผู้พิการทุพพลภาพ ซึ่งทำต่อเนื่อง เป็นปีที่ 17 ที่ได้รวบรวมถุงยังชีพ และอินทผลัม จำนวน 490 ครัวเรือน มอบให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นชาวมุสลิมในพื้นที่ ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อให้นำไปใช้ บริโภคในเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนที่มุสลิมทั่วโลก ต้องถือศิลอด และถือว่าเดือนรอมฎอน เป็นเดือนอันประเสริฐ ที่มุสลิมต้องทำความดีต่อพระเจ้านั้นเอง ซึ่ง ศอ.บต.พร้อมส่งเสริมกิจกรรมที่ดี และขอให้ชาวไทยมุสลิม ถือศิลอด อย่างสมบูรณ์ และยึดมั่นทำความดี อย่างสันติสุข

สำหรับกิจกรรม ด้วยรอยยิ้ม ฮิจเราะห์ศักราช 1440″ ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติ จ.ชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่ทำมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และปีนี้เป็นปีที่ 17 โดยการน้อมนำกระแสพระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” วัตถุประสงค์หลักของชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติ จ.ชายแดนภาคใต้ คือให้ความสำคัญกับโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี การลดช่องว่าง ความหวาดระแวงระหว่างภาครัฐและทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขในช่วงเดือนรอมฎอน ส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิมปฏิบัติด้วยการถือศีลอด และทำความดีตามหลักศาสนาอิสลาม ยึดมั่นในความดีงาม ความเมตตา และการให้อภัย ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยสันติmyh
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ ศอ.บต. หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กอ.รมน.นราธิวาส กรมทหารพรานที่ 45 นำกาแฟ และรอตีชาชัก มาบริการให้ประชาชนได้ ดื่มและรับประทานอย่างเอร็ดอร่อย และได้รับการสนับสนุนจาก ทีมหน่วยแพทย์ทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้บริการตรวจสุขภาพ และจแกจ่ายยาบริการฟรีให้กับประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ จนสร้างความประทับใจ
อย่างไรก็ตาม ชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติ จ.ชายแดนภาคใต้ นอกจากจะเป็นผู้ทำกิจกรรม หรือโครงการ สื่อเพื่อสันติฯ ยังทำหน้าที่ เปรียบเหมือนมือบน และเป็นมือประสานเชื่อม ระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน ผู้มีจิตศรัทธา เพื่อให้คนที่อยากทำความดี อยากช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสได้มีพื้นที่ สิ่งสำคัญได้เราเห็นรอยยิ้มและความสุขของคนในพื้นที่ แสดงออกมาด้วยความจริงใจ ความรัก ความสามัคคี ร่วมกันสร้างสันติสุขในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้