Uncategorized

นักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 วิทยาลัยพระปกเกล้า ศีกษาดูงานครั้งที่ 2 ที่จังหวัดศรีสะเกษ

นักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 วิทยาลัยพระปกเกล้า ศีกษาดูงานครั้งที่ 2 ที่จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 วิทยาลัยพระปกเกล้า ได้เป็นประธานนักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 ศีกษาดูงานครั้งที่ 2 ที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพพัฒนา และนายวรการ น้อยสงวน อำนวยการโรงเรียนไพพัฒนา อำเภอภูสิงห์ และคณะกรรมการมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพพัฒนา ให้การต้อนรับและนำศีกษาดูงานด้านศิลปวัฒนาธรรมประเพณีทางศาสนาวัดไพพัฒนา ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชานีนาถ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และกราบนมัสการขอพรจากสรีระหลวงปู่สรวง ที่มรณะภาพ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2543 เป็นระยะเวลาประมาณ 18 ปีแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัว
พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพพัฒนา กล่าวว่า พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 วิทยาลัยพระปกเกล้า ได้นำนักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 จำนวน 99 คน ศีกษาดูงานที่วัดไพพัฒนาร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชานีนาถ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ยังได้นำเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพพัฒนา จะจัดงานไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชานีนาถ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561นี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพพัฒนา โทร.081 2659 154

**********
บุญทัน ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ