Uncategorized

อำเภอบางกรวยรับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเพื่อสนองนโยบาลรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทยตั่งศูนย์รับบริจาค เพื่อช่วยเหลื่อผู้ประสพภัยนํ้าท่วมจากเขื่อน แตกในสสป.ลาว

อำเภอบางกรวยรับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเพื่อสนองนโยบาลรัฐบาล
โดยกระทรวงมหาดไทยตั่งศูนย์รับบริจาค
เพื่อช่วยเหลื่อผู้ประสพภัยนํ้าท่วมจากเขื่อน
แตกในสสป.ลาว


เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 4 ส.ค.61
นายวัชรเดช เกียตชานน นายอำเภอบาง
กรวย ได้จัดตั่งศูนย์ช่วยเหลื่อพี่น้องชาวลาว
ที่เกิดนํ้าท่วมจากปัญหาเขื่อนแตก
รัฐบาลจึงมีนโยบายช่วยเหลือพี่น้องชาวลาว
จึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย ให้แจ้งไปยังผู้ว่าราฃการทั่วประเทศจัดตั่งศูนย์ช่วยเหลือ และในส่วนของจังหวัดนนทบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการไปยังอำเภอต่างๆที่อยู่ภายในจังหวัดเพื่อให้มีการจัดตั่งศูนย์ช่วยเหลือพี่น้องชาวลาว
นายวัชรเดช เกียตชานน นายอำเภอบางกรวย กล่าวว่าการจัดตั่งศูนย์
การช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวในครั้งนี้ได้ประสานงานไปยัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบ
และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
ต่อไป
และในครั้งนี้ได้มีพระปลัดนนท ์ กิตติปัญโย
เจ้าอาวาสวัดโพธิเผือก ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ได้มามอบ
เงินสนับสนุนช่วยเหลือเป็นเช็คเงินสด จำนวน
12695 บาท
และหลังจากนี้ทางอำเภอบางกรวยจะนำเงินที่
ได้รับบริจาคส่งจังหวัดต่อไป
สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี