ข่าวการศึกษาและไอที

พังงา/โรงเรียนเทศบาลท้ายช้าง เปิดอิงลิชแคมป์ English Program เพิ่มทักษะเรียนรู้ด้านภาษานอกห้องเรียน

พังงา/โรงเรียนเทศบาลท้ายช้าง เปิดอิงลิชแคมป์ English Program เพิ่มทักษะเรียนรู้ด้านภาษานอกห้องเรียน
วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ที่หอประชุมอาคารกีฬาคุณธรรม โรงเรียนเทศบาลท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา นายจงรัก ผิวขำ ปลัดเทศบาลเมืองพังงา เป็นประธานเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนหลักสูตรสองภาษา EP หรือ English Program ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 70 คน โดยมีคณะครูชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะจำนวน 15 คน ร่วมเป็นวิทยากร


นายอุดม นาคบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง กล่าวว่า การเปิดค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ด้วยการจัดเป็นกิจกรรมอิงลิชแคมป์ เสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนและโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานที่ดีอันจะนำไปสู่การเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา ที่จะมีมัคคุเทศก์น้อยคอยให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา และยังเป็นการให้ครูผู้สอนและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนทัศนคติด้านการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ให้ผู้เรียนได้รับรู้ด้านภาษาอังกฤษได้หลายช่องทาง สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ มีประสิทธิภาพ และยังได้รับความสนุกสนานในการเรียน สร้างทักษะชีวิตแก่ผู้เรียนพร้อมที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้ในอนาคต
โดยได้จัดเป็นฐานกิจกรรมเรียนรู้ เช่น The Penguin Dance, Lucky Ball, Lucky Countries, Animal SackRace, Treasures Hunt, และการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน
อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530