Uncategorized

กลุ่มเป้าหมายการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และเพิ่มศักยภาพการสื่อสาร

กลุ่มเป้าหมายการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และเพิ่มศักยภาพการสื่อสาร ชี้ สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาองค์กรได้จริง พร้อมแนะ ม.นร ให้จัดโครงการดีๆเช่นนี้อีกในปีหน้า
จากกรณีที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส ได้จัดทำโครงการ การสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และเพิ่มศักยภาพการสื่อสาร โดยเน้นการผลิตงานเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อ Presen Tation ตั้งแต่วันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2561 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน นักจัดรายการวิทยุ กลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาในสถาบัน เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 50 คน
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการภาคปฏิบัติของวันที่ 2 ในการจัดโครงการ ณ ห้องประปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้สื่อข่าวเข้าไปสังเกตการณ์พบว่า ตลอดทั้งวันกลุ่มเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทุกคนร่วมกับศึกษาเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรมสำคัญๆในการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรของตัวเองและแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรเพื่อนำความรู้ที่ได้มาเพื่อนำไปใช้ในองค์กรตามวัตถุประสงค์ที่ถูกหน่วยงานต้นสังกัดส่งมาเพื่อพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาจารย์ ศิริลักษณ์ อาแวจู ครูผู้ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส กล่าวว่า จากการที่ได้มีโอกาสมาร่วมอบรมในครั้งนี้ ในตอนแรกรู้สึกกังวนใจไม่น้อย เพราะเป็นระบบงานที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และไอทีที่เป็นระบบไฮเท็คใหม่ๆ ตาถ้าเรามีความตั้งใจแล้วก็จะสามารถทำได้ในระดับหนึ่ง เพราะได้มีโอกาสมาร่วมกับทีมงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในทุกๆด้าน และยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับมานั้นมีประโยชน์มากมายเพื่อไปพัฒนาต่อยอดสื่อสร้างสรรค์ให้กับโรงเรียนและนักเรียนของเราที่จะได้ใช้ในโอกาสต่อไป อีกทั้งวิทยากรและทีมงานให้ความเป็นกันเองและเสริมความรู้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการผลิตสื่อด้วยโปรแกรม Adobe และ Presentation คงไม่ยากจนเกินไปถ้าเรามีความตั้งใจที่จะรับ และโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มเครือข่ายมากๆและอยากจะให้ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯจัดขึ้นอีกในครั้งต่อๆไป เพื่อที่กลุ่มเครือข่ายจะได้เรียนรู้และรู้จักและศึกษากับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในทุกโอกาสและต้องมาร่วมโครงการดีๆเช่นนี้อีกอย่างแน่นอน
ด้านนางอลิสา มะเซ็ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการสื่อสารนั้น ทางงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ส่วนการให้ข้อมูลหรือการบริการด้านวิชาการนั้นทางมหาลัยฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้สื่อด้านการประชาสัมพันธ์ โดยในปีนี้ได้บริการวิชาการในเรื่องของการนำเสนอ Presentation การสร้างสคริปและการลงปฏิบัติจริงในวันนี้ เป็นการทำงานตัดต่อภาพวีดีโอด้วยโปรแกรมต่างๆเพื่อที่จะได้งานเพื่อปรีเซ้นต์งานของแต่ละองค์กรที่เชิญเข้ามาร่วม ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายที่มีทั้งตัวแทนของคณาจารย์ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับนำไปใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของเขาได้ โดยเรามีวิธีในการสร้าง มีจุดเด่นและสร้างผลงานให้มีความทันสมัยในการนำเสนอให้มากขึ้นได้เรียนรู้และพัฒนาองค์กรของเขาได้จริง
“นอกจากการนำไปพัฒนาองค์กรของแต่ละองค์กรแล้ว เขายังได้พัฒนาตัวของเขาเองไปด้วย โดยในการอบรมในครั้งนี้ งานประชาสัมพันธ์ของ มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในเรื่องของการให้บริการทางวิชาการ เพราะในสิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมต้องการนั้น ถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯมีความพร้อมทั้งอาคาร สถานที่ โปรแกรม บุคลากร รวมถึงห้องปฏิบัติการ โดยในปีนี้อยากจะให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีการพัฒนาตนเองรวมถึงเข้าสู่ยุคไทยแลน 4.0 ด้วย พร้อมนวัตกรรมใหม่ๆเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและอยากให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ได้หลากดหลายมากขึ้น” ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807