ข่าวการศึกษาและไอที

สอบครูผู้ช่วยเมืองคอนเข้ม วางมาตรการป้องกันทุจริต

สอบครูผู้ช่วยเมืองคอนเข้ม วางมาตรการป้องกันทุจริต

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ผอ.สพป.นศ.2 ในฐานะประธานสนามสอบการแข่งขันฯ พร้อมด้วย นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นศ.1 ดร.เจียร ทองนุ่น ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหารการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ สนามสอบอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” โดยบรรยากาศการสอบวันที่ 2 เป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้เข้าสอบรอคิวการตรวจสแกนร่างกายเพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อสูท เสื้อคลุม รองเท้า และถุงเท้า เข้าห้องสอบ พร้อมห้ามนำสิ่งของเข้าห้องสอบ ยกเว้นดินสอ และยางลบ ทั้งนี้ผู้คุมสอบหรือผู้เยี่ยมห้องสอบต้องผ่านการสแกนทุกคน เพื่อป้องกันการทุจริต

นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ กล่าวว่า การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยในครั้งนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2561 ตามกลุ่มวิชา 17 กลุ่มวิชา จำนวน 116 อัตรา และมีผู้เข้าสอบ จำนวนทั้งหมด 3,761 คน โดยแบ่งสนามสอบเป็น 4 สนามสอบด้วยกัน ได้แก่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา และโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศแห่งนี้ และทางคณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการควบคุมการทุจริตอย่างเข้มงวด มีทั้งเครื่องสแกน และเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์

โดยกระบวนการขั้นตอนการสอบมีอยู่ 2 ช่วง ช่วงแรก ให้มีการสอบข้อเขียน เมื่อสอบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์กำหนดแล้ว จึงผ่านเข้าไปยังรอบสอบสัมภาษณ์ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ดำเนินการทำการสอบ ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ครอบคลุม รวมถึงการสอดส่องดูแลและป้องกันการทุจริต หรือที่จะส่อไปในทางทุจริตหรือที่จะทำให้เกิดความไม่เห็นธรรม เพื่อความความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยกำหนดดำเนินการสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ความเป็นครูและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 วันที่ 19 สิงหาคม 2561 สอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และประกาศผลสอบข้อเขียนในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เพื่อสอบสัมภาษณ์ในภาค ค ในวันที่ 1 กันยายน 2561 และประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 6 กันยายน 2561 ต่อไป