ข่าวการศึกษาและไอที

ร้อยเอ็ดอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาต้นแบบ ทต.ท่าม่วง เพื่อฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาให้กับบุคลากรอปท.

ร้อยเอ็ดอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาต้นแบบ ทต.ท่าม่วง เพื่อฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาให้กับบุคลากรอปท.

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542—
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากระตึบ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัยคงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วม ต้อนรับเเละกล่าวต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

โครงการดังกล่าวเป็นไปตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้คัดเลือกเทศบาลตำบลท่าม่วงอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 เพื่อฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ต้นแบบประจำจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทนจำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ ยโสธรและจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจในหลักการวิธีการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและแนวทางการบริหารจัดการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและนำไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจต่อไป โดยมีนายธีรชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายเจริญ สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีดังกล่าว
—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด

/0885730542—-